Algemene voorwaarden


De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Hellosafe.be (“Website”). Lees ze aandachtig door, want door de site te bezoeken, erkent u ze gelezen te hebben en verbindt u zich ertoe ze te respecteren. HelloSafe behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De website Hellosafe.be wordt beheerd door het bedrijf HelloSafe, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 5 allée de la Grande Treille 35000 Rennes en waarvan de intracommunautaire btw FR81883069593 is.

Juridische kennisgeving

HelloSafe is een VERZEKERINGSPRIJSVERGELIJKINGSSITE die snelle offertes biedt om u een idee te geven van de verzekeringsproducten die onze partnermakelaars voor u kunnen onderschrijven. Hiervoor dient u een snelle offerteaanvraag in te vullen voor het verzekeringsproduct van uw keuze. HelloSafe deze informatie vervolgens, met uw toestemming, doorgeven aan onze naar behoren gecertificeerde partnermakelaars, die u snel een of meer verzekeringsoffertes zullen voorleggen die aan uw behoeften voldoen. Het is dan aan jou om al dan niet in te tekenen op het product van je keuze in het licht van het professionele advies van onze partnermakelaars.

Het proces voor toegang tot offertes voor verzekeringen of andere producten is als volgt:

1. Kies de productcategorie waarin u geïnteresseerd bent
2. Vul het formulier met betrekking tot dit product in
3. Vraag snel een offerte aan
4. Krijg het advies en de dekking die bij u passen van onze partnermakelaars.

Geschiktheidscriteria en jurisdictie

De vergelijkingen die worden aangeboden op het Franse platform van de site Hellosafe.be zijn van toepassing op personen die in België wonen.

Offerte aanvraag

U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor elk verzoek om offertes die op de Website worden ingevuld en u stemt ermee in om te goeder trouw nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken om verzekeringsoffertes te verkrijgen van bedrijven waarnaar wordt verwezen op de Hellosafe-website.

HelloSafe zal uw offerteaanvraag doorsturen naar enkele van haar zakenpartners die u een verzekeringsofferte kunnen bezorgen. Ze zullen contact met u opnemen per e-mail, sms, telefoon of post en u de offerte sturen die overeenkomt met de behoeften die u via het formulier hebt aangegeven.

U kunt maximaal drie offertes krijgen van drie verschillende partners. Als uw verzoek echter heel specifiek is, kan het zijn dat de offertes afkomstig zijn van één partner die gespecialiseerd is in het vereiste vakgebied.

Bescherming van persoonlijke informatie

De vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke informatie staan ​​centraal bij HelloSafe's prioriteiten. Daarom hebben wij binnen onze organisatie strenge controlemaatregelen geïmplementeerd om de bescherming van uw privacy te waarborgen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Bovendien verzamelen we alleen persoonlijke gegevens wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het leveren van diensten voor het aanvragen van verzekeringsoffertes in overeenstemming met de belofte die door de site is gedaan.

Uw wachtwoord, waarmee u kunt profiteren van gepersonaliseerde diensten op onze site, is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan en u stemt ermee in deze niet aan derden bekend te maken. HelloSafe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik van uw wachtwoord of uw gegevens door derden.

Verantwoord gebruik van de website

U dient de Website op verantwoorde wijze te gebruiken en voor de doeleinden waarvoor deze wordt aangeboden. De volgende gebaren of gedragingen zijn met name verboden:

In geval van niet-naleving van deze regels of enig oneigenlijk gebruik van de Website, behoudt HelloSafe zich het recht voor om uw rechten om de Website te gebruiken te beperken of in te trekken.

Auteursrecht en handelsmerken

Alle informatie die op de Website beschikbaar is, is beschermd door copyrightwetten. Het is strikt verboden om de informatie die het bevat geheel of gedeeltelijk te verspreiden, reproduceren, kopiëren, publiceren, opslaan, wijzigen of anderszins te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van HelloSafe.
Elk gebruik van het HelloSafe-handelsmerk, het logo of elk ander onderscheidend teken of andere naam van producten of diensten die op de Website voorkomen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HelloSafe.

Geen garanties

De Website wordt aangeboden zoals deze is voor uw persoonlijk gebruik en zoals beschikbaar door HelloSafe zonder enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook. HelloSafe biedt een vergelijkingsservice voor verzekeringsoffertes en biedt geen financiële producten of diensten aan.
HelloSafe is bijgevolg geen partij bij enige aanbieding, verbintenis of verzekeringsovereenkomst die kan worden gesloten tussen jou en een verzekeraar naar aanleiding van een offerteaanvraag en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband, noch voor de verklaringen van zijn zakenpartners.

Noch de middelen die HelloSafe u ter beschikking stelt om offertes of voorstellen voor verzekeringen aan te vragen, noch de gepubliceerde informatie verlenen enige bijkomende rechten op de verzekeringscontracten zoals deze zullen worden afgesloten met de betrokken ondernemingen of op de verzekeringscontracten die reeds met deze afgesloten zijn. dezelfde bedrijven. Alleen de clausules van de bij de maatschappij afgesloten polis zijn van toepassing.

Het verstrekken – hetzij door weergave op het scherm of per e-mail - van een verzekeringsaanbod betekent niet dat de "klant" automatisch wordt aanvaard door de verzekeringsmaatschappij die het aanbod heeft verzonden. Pas na evaluatie van de polisaanvraag, ingediend door de klant, zal de onderneming – in het kader van haar acceptatiebeleid – de beslissing nemen om de klant/het risico te aanvaarden of te weigeren.

Verzekerd om onze site 7 dagen per week en 24 uur per dag tot uw beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de site om technische of andere redenen te onderbreken, evenals om onze diensten te beëindigen , zonder verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de gevolgen die daaruit voor u of voor een (sommige) derde(n) zouden kunnen voortvloeien.

Wij behouden ons het eenzijdig recht voor om de toegang tot de gehele of een deel van de site te verbieden aan elke natuurlijke of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden schendt, die de persoonlijke gegevens waartoe hij via de site toegang heeft gebruikt om producten of betalende diensten aan te bieden of om een groot aantal ongevraagde berichten naar de mailboxen van andere internetgebruikers sturen ('spamming'), die op de een of andere manier de goede reputatie van de site zou schaden, die inbreuk zou maken op de intellectuele rechten van derden, of die de site voor illegale doeleinden. We behouden ons ook het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen die persoon.

Vrijwaring

HelloSafe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of de werking van haar Website en de informatie die deze bevat.

De informatie en prijzen die op onze website en in onze e-mails worden gepubliceerd, zijn met de grootste zorg opgesteld, maar stellen ons niet in staat om onder alle omstandigheden de juistheid ervan te garanderen.

Links naar andere websites

De Website bevat links naar websites die door andere organisaties worden beheerd. HelloSafe onderschrijft en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites, noch voor de eventuele wijziging ervan, aangezien deze onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden. Bijgevolg kan HelloSafe in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de werking of de inhoud van deze andere sites.

Technologieën die worden gebruikt om de navigatie te verbeteren

HelloSafe maakt op haar Website gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. HelloSafe heeft ook de diensten nodig van gespecialiseerde bedrijven die technologieën gebruiken die hen in staat stellen om informatie te verzamelen over onder meer uw browser, uw systeem, uw voorkeuren, uw surfgedrag en uw IP-adres. Het gebruik van cookies en andere technologieën wordt met name gebruikt om uw gebruik te personaliseren, de effectiviteit van zijn advertenties te meten, het gedrag van bezoekers van zijn sites te bepalen, gerichte marketing uit te voeren en de navigatie op zijn sites te optimaliseren. Bovendien zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de dienstverleners waarmee HelloSafe zaken doet voor de doeleinden vermeld in deze paragraaf van toepassing op uw browsen en gebruik van de HelloSafe-sites.

Algemene bepalingen en toepasselijke wetten

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en HelloSafe. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden van toepassing.
Voor elk mogelijk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van onze site, is het Belgische recht van toepassing en zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.

Vergelijkingsservice

HelloSafe biedt een vergelijkingstool waarmee de gebruiker, afhankelijk van de behoeften die hij aangeeft door een formulier in te vullen, afhankelijk van de instellingen van de site en ook volgens aanpasbare presentatiecriteria, de aanbiedingen van verschillende bedrijven, met name verzekeringen, financiële instellingen, kan vergelijken op prijs, maandelijks of jaarlijks afhankelijk van de keuze van de Gebruiker, exclusief de eerste maandelijkse betaling.

HelloSafe heeft geen kapitaalbelang in een verzekeringsmaatschappij of een financiële partnerinstelling waarvan de aanbiedingen op de Site worden vergeleken en geen van haar partners heeft een aandeel in het kapitaal van HelloSafe. HelloSafe is daarom juridisch en financieel onafhankelijk van de partners waarnaar op de Site wordt verwezen. HelloSafe is contractueel verbonden met de partners waarnaar op de Site wordt verwezen, zonder dat dit invloed heeft op de volgorde waarin de aanbiedingen op de Site worden vermeld, zoals hieronder beschreven.

Door op AAN DE SLAG te klikken, geeft u hieronder toestemming(1) en gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden, en bevestigt u dat u onze disclaimers(2) hebt gelezen

(1) Autorisatie: ik geef HelloSafe toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verzamelen en door te geven aan een aantal van zijn zakenpartners die mogelijk geïnteresseerd zijn om mij een verzekeringsofferte te sturen. Ik machtig HelloSafe en dezelfde partners ook om met mij te communiceren via e-mail, sms, telefoon of post om te reageren op mijn aanvraag voor een verzekeringsofferte of om mij in staat te stellen mijn offerteaanvraag af te ronden.

(2) Waarschuwing: HelloSafe waarschuwt u voor de gevolgen en risico's van valse verklaringen of onwil van uw kant tijdens het offerteproces. Deze kunnen ertoe leiden dat uw offerte ongeldig wordt verklaard. Zoals vermeld in de gebruiksvoorwaarden, behoudt HelloSafe zich het recht voor om uw gebruiksrechten op de website te beperken.

Door op VERZENDEN te klikken:

(1) Ik geef mijn uitdrukkelijke bevestiging met betrekking tot de informatie die in dit formulier wordt verstrekt
(2) Ik geef mijn uitdrukkelijke toestemming voor het doorgeven van mijn informatie aan de Partners van HelloSafe met het oog op offertes en abonnementen op de gekozen producten

Vragen of opmerkingen

Neem voor vragen of opmerkingen over het gebruik of de inhoud van de website contact met ons op.

Stel een vraag, Een expert zal antwoord geven
Uw naam is verplicht
De inhoud van de reactie is vereist.